Sylabus předmětu Z15-0175-B - Základy architektúry a staviteľstva (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Úvod, základné pojmy. Architektúra, architektonická tvorba, tvorba priestorov pre človeka. Stavebná technika, prostriedky a techniky stavania.
b.
Cvičenie: Úvodné cvičenie - obsah a spôsoborganizácie cvičení, pomôcky, podmienky získania zápočtu a hodnotenia prác. Príprava podkladov pre prácu na cvičeniach.

2.
  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Architektonická hmota, tvar a priestor. Základné stavebné konštrukcie, delenie.
b.
Cvičenie: Ukážky prác z minulých období. Ukážky štruktúry, obsahu výkresov, vysvetlenie zmyslu nácvikových praktík.

3.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Stavebné konštrukcie vodorovné. Základy.
b.
Cvičenie: Zhotovenie tabuliek - základy. Zadanie architektonickej štúdie obytného priestoru - rodinný dom.

4.
  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Stavebné konštrukcie vodorovné. Základy.
b.Cvičenie: Zhotovenie tabuliek - zvislé konštrukcie, otvory v stavebných konštrukciách.

5.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Stavebné konštrukcie zvislé - nosné a nenosné konštrukcie.
b.
Cvičenie: Pôdorysy rodinného domu - I. a II. podlažie.

6.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Stavebné konštrukcie zvislé. Otvory v stavebných konštrukciách.
b.
Cvičenie: Rezy rodinného domu.

7.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Stavebné konštrukcie šikmé - schody, schodištia a rampy. Schodišťový priestor.
b.Cvičenie: Zhotovenie tabuliek - schody a schodišťový priestor.

8.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Výpočty prvkov schodišťového ramena.
b.Cvičenie: Zhotovenie tabuliek - strechy.

9.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Obytný priestor a jeho tvorba.
b.
Cvičenie: Zhotovenie tabuliek - funkčná schéma RD a dispozičné diagramy

10.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Rodinný dom, typy, prevádzkové zásady, tvorba dispozície, faktory vstupujúce do tvorby.
b.Cvičenie: Pohľady rodinného domu.

11.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Ergonómia a jej uplatnenie pri tvorbe obytného prostredia.
b.Cvičenie: Seminárne práce - prezentovanie a odovzdanie. Priebežný test.

12.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Podrobnejšie základná typológia obytného priestoru.
b.Cvičenie: Seminárne práce - ich prezentovanie a odovzdávanie. Prevádzka v dennej časti rodinného domu, dispozičný diagram a zariadenie na základe zistených súvislostí.

13.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Postup pri výstavbe stavebných objektov. Etapa projektovej prípravy.
b.Cvičenie: Seminárne práce - ich prezentovanie a odovzdanie. Priestorové zobrazenie rodinného domu - axonometria alebo perspektíva.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 11. 03. 2019.

Typ výstupu: