Sylabus predmetu PHD_M022_N - Fyzikálne metódy hodnotenia potravinárskych materiálov (TF - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Hmotnostné vlastnosti, metódy merania hustoty, objemovej hmotnosti, pórovitosti. Vlhkosť materiálov, metódy merania vlhkosti. Mechanické a reologické vlastnosti potravinárskych materiálov, metódy merania viskozity. Využitie elektrických vlastností materiálov pri určovaní ich iných charakteristík.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: