Sylabus předmětu PHD_M048_N - Obnoviteľné zdroje energie (TF - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Súčasný stav energetiky. Výroba elektrickej energie. Primárne energetické zdroje. Ekológia a bezpečnosť.Zákony v energetike. Základné typológia a charakteristika obnoviteľných zdrojov energie. Solárna energia. Vodná energia. Veterná energia. Geotermálna energia. Biomasa. Klasické energetické zdroje: fosílne palivá, jadrové palivá. Využitie obnoviteľných zdrojov energie v praxi.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 28. 01. 2020.

Typ výstupu: