Sylabus předmětu PHD_Z300_N - Obhajoba dizertačnej práce (FZKI - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí. Preukazuje sa ňou schopnosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: