Sylabus predmetu A15-0005-B - Odborná prax Bc. (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Študenti sa bezprostredne zúčastňujú výrobného procesu v rastlinnej a živočíšnej výrobe na farmách SPU v Nitre: farma Oponice, farma Kolíňany a farma Žirany, v areály školy napr. v Botanickej záhrade, v Jazdiarni, na experimentálnej farme Katedry špeciálnej zootechniky, vo viváriu príp. v laboratóriách univerzity.


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 23. 10. 2019.

Typ výstupu: