Sylabus předmětu Z15-0010-B - Hydrology (FZKI - WS 2017/2018)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

The units forming the course syllabus:
1.1.week (allowance 2/2)
 
a.a) Lecture: Hydrology - basic terms.
b.
b) Exercise: Geometric characteristics of basin.

2.
2.week (allowance 2/2)
 
a.
a) Lecture: Basin - term, characteristics.
b.
b) Exercise: Physical and geographical basin characteristics.

3.
3.week (allowance 2/2)
 
a.
a) Lecture: Precipitation.
b.b) Exercise: Hydrological characteristics of basin. Technical report.

4.
4. week (allowance 2/2)
 
a.a) Lecture: Rainfall-runoff process.
b.
b) Exercise: Processing of precipitation observations.

5.
5.week (allowance 2/2)
 
a.a) Lecture: Runoff characteristics.
b.b) Exercise: Design rain.

6.
6.week (allowance 2/2)
 
a.
a) Lecture: Discharge wave.
b.
b) Exercise: Hydrological characteristics of surface runoff.

7.
7.week (allowance 2/2)
 
a.a) Lecture: Extreme and design discharges.
b.
b) Exercise: Hydraulic characteristics of surface runoff.

8.
8.week (allowance 2/2)
 
a.
a) Lecture: CN - method.
b.
b) Exercise: Design discharge computation.

9.9.week (allowance 2/2)
 
a.
a) Lecture: Process of hydrological observations and measurements.
b.b) Exercise: Discharge wave transformation by water Reservoir.

10.
10.week (allowance 2/2)
 
a.
a) Lecture: Flow duration curves.
b.
b) Exercise: Discharge wave transformation by water reservoir.

11.
11.week (allowance 2/2)
 
a.
a) Lecture: Subsurface water.
b.
b) Exercise: Empirical flow duration curve.

12.12.week (allowance 2/2)
 
a.
a) Lecture: Water management.
b.b) Exercise: Teoretical flow duration curve - moment method

13.13.week (allowance 2/2)
 
a.
a) Lecture: Hydrosphere protection.
b.
b) Exercise: Teoretical flow duration curve - quantile method.


Last modification made by Ing. Helena Barošková on 12/01/2016.

Typ výstupu: