Sylabus předmětu PHD_E032 - Managerial Economics II. (FEM - 2018/2019 - post-graduate studies)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          

Tématické celky predmetu :
Marginálna a senzitívna analýza v optimálnom rozhodovaní, Analýza dopytu vo väzbe na tvorbu optimálnej ceny, Teória hier a stratégie konkurencie, analýza payoff tabuliek, Vyhodnocovanie verejných projektov, Ohodnocovanie benefitov a nákladov, Rozhodovanie v podmienkach neistoty a averzia k riziku, Hodnota informácie, Bayesova teoréma, intuitívne predikcie, Asymetrická informácia a organizačný dizajn, Dohody a vyjednávanie, ekonomické zdroje výhodných dohôd, multivýsledkové vyjednávania, Aukcie a konkurenčný bidding, výhody aukčných biddingových stratégií.


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 08. 12. 2017.

Typ výstupu: