Sylabus předmětu E15-0017-B - Environmentálna ekonomika (FEM - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
Základné pojmy, problémy a úlohy environmentálnej ekonómie (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Základné pojmy, problémy a úlohy environmentálnej ekonómie
b.Cvičenie: Otázky a problémy v oblasti úloh environmentálnej ekonómie

2.Globálne problémy životného prostredia (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Globálne problémy životného prostredia
b.
Cvičenie: Otázky a problémy v oblasti globálnych problémov životného prostredia

3.
Vzťah ekonómie a životného prostredia (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Vzťah ekonómie a životného prostredia
b.
Cvičenie: Otázky a problémy v oblasti vzťahu ekonómie a životného prostredia

4.
Vývoj názorov na vzťah ekonómie a životného prostredia (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Vývoj názorov na vzťah ekonómie a životného prostredia
b.
Cvičenie: Otázky a problémy v oblasti vývoja názorov na vzťah ekonómie a životného prostredia

5.
Fungovanie trhu a jeho zlyhávanie v súvislosti s ochranou životného prostredia (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Fungovanie trhu a jeho zlyhávanie v súvislosti s ochranou životného prostredia
b.
Cvičenie: Otázky a problémy v oblasti fungovania trhu a jeho zlyhávania v súvislosti s ochranou životného prostredia

6.Príčiny zlyhania štátu v oblasti životného prostredia (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Príčiny zlyhania štátu v oblasti životného prostredia
b.Cvičenie: Otázky a problémy v oblasti príčin zlyhania štátu v oblasti životného prostredia

7.
Využívanie trhu na ochranu životného prostredia (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Využívanie trhu na ochranu životného prostredia
b.
Cvičenie: Otázky a problémy v oblasti využívania trhu na ochranu životného prostredia

8.
Právna úprava ochrany životného prostredia (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Právna úprava ochrany životného prostredia
b.
Cvičenie: Otázky a problémy v oblasti právnej úpravy ochrany životného prostredia

9.
Ekonomické nástroje v ochrane životného prostredia (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Ekonomické nástroje v ochrane životného prostredia
b.
Cvičenie: Otázky a problémy v oblasti ekonomických nástrojov v ochrane životného prostredia

10.
Prírodné zdroje a ich oceňovanie (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Prírodné zdroje a ich oceňovanie
b.
Cvičenie: Otázky a problémy v oblasti oceňovania prírodných zdrojov

11.
Environmentálne investície a ich efektívnosť (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Environmentálne investície a ich efektívnosť
b.
Cvičenie: Otázky a problémy v oblasti environmentálnych investícií a ich efektívnosti

12.
Národohospodárske súvislosti environmentálnej politiky štátu (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Národohospodárske súvislosti environmentálnej politiky štátu
b.Cvičenie: Otázky a problémy v oblasti národohospodárskych súvislosti environmentálnej politiky štátu

13.
Ekonomická analýza nástrojov a opatrení verejnej politiky na riešenie problémov životného prostredia na národnej, medzinárodnej a globálnej úrovni (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Ekonomická analýza nástrojov a opatrení verejnej politiky na riešenie problémov životného prostredia na národnej, medzinárodnej a globálnej úrovni
b.Cvičenie: Otázky a problémy v oblasti analýzy nástrojov a opatrení verejnej politiky na riešenie problémov životného prostredia na národnej, medzinárodnej a globálnej úrovni


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: