Course syllabus PHD_A309_N - Experimentálna práca (FAPZ - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
Náplňou predmetu je individuálna a tímová vedecko-výskumná práca, ktorá je zameraná na tému dizertačnej práce. Predstavuje experimentálnu prácu na pokusoch v súvislosti s riešením témy dizertačnej práce. Experimentálna práca sa realizuje v laboratóriu alebo v inom prostredí v závislosti od témy práce.


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 08. 01. 2019.

Type of output: