Sylabus predmetu Z15-0143-I - CAD v záhradnej a krajinnej tvorbe (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Úvod do predmetu CAD v ZKT, zákl. terminológia, softwareové a harwareové predpoklady a požadavky na graf. stanice.
b.
Cvičenie: Precvičovanie operačných úkonov systémových a súborových v prostredí OS Windows 2000/XP.

2.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Prezentácia vytvorených priestorových modelov v grafických editoroch.
b.
Cvičenie: Štruktúra graf. editoru EAGLE POINT, modulárna skladba grafického programu

3.
  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Počítačový priestor, orientácia bodu, globálny a lokálny súr. systém.
b.
Cvičenie: Práca s globálnym a lokálnym súr. systémom, pohľad a jeho parametre

4.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Objektovo orientované grafické prostredie - nadstavby CAD-systémov pre ZKT.
b.
Cvičenie: Adresárová a súborová skladba programu Eagle Point

5.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Väzby medzi AutoCADom a Eagle Point-om.
b.Cvičenie: Založenie nového projektu, nastavenie systémového prostredia graf. editora.

6.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Elektronická dokumentácia a iné netlačené informačné zdroje pre Eegle Point.
b.
Cvičenie: Použitie elektronickej dokumentácie Eagle Point-u v PDF formátoch.

7.
  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Modul "SITE PLANNING", prvky, účel, použitie a skladba - 1. časť.
b.
Cvičenie: Práca - modelovanie stav. objektov prostredníctvom "SITE PLANNING".

8.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Modul "SITE PLANNING", prvky, účel, použitie a skladba - 2. časť.
b.Cvičenie: Práca - modelovanie stav. objektov - pokračovanie

9.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Digitalizácia a vektorizácia mapových podkladov.
b.
Cvičenie: Osadzovanie objektov do výkresových dokumentov (digitalizovaných a vektorizovaných mapových podkladov).

10.
  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Modul "LANDSCAPE DESIGN", prvky, účel, použitie a skladba -1.časť.
b.
Cvičenie: Práca - modelovanie prvkov záhradnej architektúry pomocou "LANDSCAPE DESIGN".

11.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Modul "LANDSCAPE DESIGN", prvky, účel, použitie a skladba -2.časť
b.Cvičenie: Práca - modelovanie prvkov záhradnej architektúry pomocou "LANDSCAPE DESIGN".

12.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Digitálne modelovacie terénu
b.
Cvičenie: Práca na individuálnom semestrálnom zadaní.

13.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Modul "SURFACE MODELING", prvky, účel, použitie a skladba -1.časť
b.
Cvičenie: Práca - modelovanie terénu pomocou "SURFACE MODELING".


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: