Course syllabus PHD_P017_N - Rizikové látky v potravinách (FBP - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
1.  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Zdroje rizikových látok

2.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Anorganické kontaminanty

3.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Organické kontaminanty

4.  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Antinutričné látky

5.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Aditívne látky

6.  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Endogénne toxické látky

7.  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Exogénne toxické látky


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 14. 01. 2019.

Type of output: