Course syllabus U15-0024-B - Ekotoxikológia (FEŠRR - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
Definícia, rozdelenie a charakteristika jednotlivých odborov ekotoxikológie. Charakteristika xenobiotík v životnom prostredí a ich biotransformácia, toxicita a jej účinok, synergizmus, detoxikácia. Mutagény, karcinogény, teratogény. Všeobecné poznatky o účinkoch toxických látok vo vzťahu k organizmu a niektorým premenlivým faktorom prostredia. Otravy. Vstupy toxických látok do organizmu. Vstrebávanie, distribúcia, prenos látok cez membránu. Testy ekotoxicity – in vitro, in vivo, in situ a ex situ.


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 04. 09. 2017.

Type of output: