Sylabus predmetu PHD_P088_N - Biotechnológie živočíchov (FBP - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Metódy tvorby a analýzy geneticky modifikovaných jedincov, produkcia a využitie chimerických, transgénnych, klonovaných zvierat, in vitro dozrievanie, oplodnenie a kultivácia, embryonálne, germinálne a dospelé kmeňové bunky, iPSC (indukované pluripotentné kmeňové bunky),lentivírusy, xenotransplantácie, interference RNA,...


Poslednú zmenu urobil Ing. Martin Mastík, PhD. dňa 17. 03. 2020.

Typ výstupu: