Course syllabus E15-0044-B - Základy ekonomiky (FEM - LS 2018/2019)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
1.
1 (dotácia 3/1)
 
a.
Prednáška: Základné pojmy v ekonómií.
b.
Cvičenie: Oceňovanie pôdy.

2.
2 (dotácia 3/1)
 
a.
Prednáška: Náklady.
b.
Cvičenie: Ponuka a dopyt.

3.3 (dotácia 3/1)
 
a.
Prednáška: Výrobné podmienky.
b.
Cvičenie: Odpisy.

4.
4 (dotácia 3/1)
 
a.
Prednáška: Výrobné faktory.
b.Cvičenie: Kalkulácie.

5.
5 (dotácia 3/1)
 
a.
Prednáška: Súvaha, výsledovka.
b.
Cvičenie: Kalkulácie.

6.6 (dotácia 3/1)
 
a.
Prednáška: Majetok podniku.
b.Cvičenie: Praktické využitie a zostavenie zakladateľského rozpočtu.

7.
7 (dotácia 3/1)
 
a.
Prednáška: Intenzita poľnohospodárskej výroby.
b.
Cvičenie: Hodnotenie ukazovateľov intenzity.

8.
8 (dotácia 3/1)
 
a.
Prednáška: Produktivita práce.
b.
Cvičenie: Hodnotenie ukazovateľov produktivity práce.

9.9 (dotácia 3/1)
 
a.
Prednáška: Rentabilita výroby.
b.
Cvičenie: Hodnotenie ukazovateľov rentability.

10.10 (dotácia 3/1)
 
a.Prednáška: Ciele a funkcie podniku.
b.
Cvičenie: Písomná previerka.

11.
11 (dotácia 3/1)
 
a.
Prednáška: Makroekonomické ukazovatele.
b.
Cvičenie: Samostatné vypracovanie seminárnej práce.

12.12 (dotácia 3/1)
 
a.Prednáška: Ekonomika výroby poľnohospodárskych produktov.
b.
Cvičenie: Výpočet produkčných možností slovenského poľnohospodárstva.

13.
13 (dotácia 3/1)
 
a.Prednáška: Hodnotenie investícií.
b.Cvičenie: Seminárna práca, zápočet.


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 04. 09. 2017.

Type of output: