Course syllabus PHD_E026 - Agricultural Economics II. (FEM - 2018/2019 - post-graduate studies)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          

Tématické celky predmetu :
Makroekonomická pozícia pôdohospodárskeho rezortu v ekonomike Slovenskej republiky. Ekonomická transformácia v agropotravinárskom komplexe a výrobné faktory. Zákonitosti kategórii ekonomických vzťahov. Účinnosť nástrojov agrárnej politiky. Ekonomika hlavných odvetví rastlinnej a živočíšnej výroby prostredníctvom vertikálu.


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 08. 12. 2017.

Type of output: