Sylabus předmětu E15-0011-I - Ekonomika agroodvetví (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
Postavenie poľnohospodárstva v NH, vznik, charakteristika a členenie odvetví, výrobková vertikála (dotácia 2/2)
2.Charakteristiky hodnotenia odvetví rastlinnej a živočíšnej výroby (dotácia 2/2)
3.Metodický postup hodnotenia agroodvetví (dotácia 2/2)
4.
Odbyt a speňažovanie produkcie (dotácia 2/2)
5.
Ekonomika výroby obilnín (dotácia 2/2)
6.
Ekonomika výroby olejnín a strukovín (dotácia 2/2)
7.Ekonomika výroby cukrovej repy a zemiakov (dotácia 2/2)
8.Ekonomika výroby krmovín (dotácia 2/2)
9.
Ekonomika záhradníckych odvetví (dotácia 2/2)
10.
Ekonomika výroby mlieka (dotácia 2/2)
11.
Ekonomika chovu oviec (dotácia 2/2)
12.
Projekt - prezentácia (dotácia 2/2)
13.Písomný test (dotácia 2/2)


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: