Sylabus predmetu E15-0014-B - Ekonomika poľnohospodárstva (FEM - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
1 (dotácia 3/1)
 
a.
Prednáška: Pôdohospodársky rezort v ekonomike Slovenska.
b.
Cvičenie: Vývoj poľnohospodárstva na Slovensku.

2.
2 (dotácia 3/1)
 
a.
Prednáška: Sociálno-ekonomický vývoj slovenského poľnohospodárstva.
b.
Cvičenie: Oceňovanie pôdy.

3.
3 (dotácia 3/1)
 
a.
Prednáška: Naturálne a hodnotové výsledky výroby.
b.
Cvičenie: Riešenie príkladov z naturálnych výsledkov výroby.

4.
4 (dotácia 3/1)
 
a.Prednáška: Výrobné podmienky v poľnohospodárstve.
b.Cvičenie: Riešenie príkladov z hodnotových výsledkov výroby.

5.
5 (dotácia 3/1)
 
a.
Prednáška: Ekonomická transformácia v poľnohospodárstve.
b.
Cvičenie: Riešenie príkladov z hodnotových výsledkov výroby.

6.
6 (dotácia 3/1)
 
a.
Prednáška: Výrobné faktory v poľnohospodárstve.
b.
Cvičenie: Intenzita poľnohospodárskej výroby, produktívnosť pôdy a hospodárskych zvierat.

7.
7 (dotácia 3/1)
 
a.
Prednáška: Tvorba a kolobeh hodnôt v poľnohospodárstve.
b.Cvičenie: Zadanie a riešenie seminárnej prípadovej štúdie.

8.
8 (dotácia 3/1)
 
a.
Prednáška: Rentabilita poľnohospodárskej výroby.
b.
Cvičenie: Riešenie príkladov z rentability poľnohospodárskej výroby.

9.9 (dotácia 3/1)
 
a.
Prednáška: Produktivita práce v poľnohospodárstve.
b.
Cvičenie: Riešenie príkladov z produktivity práce v poľnohospodárstve.

10.
10 (dotácia 3/1)
 
a.
Prednáška: Náklady v poľnohospodárstve ako ekonomická kategória.
b.
Cvičenie: Písomná previerka.

11.11 (dotácia 3/1)
 
a.
Prednáška: Intenzita poľnohospodárskej výroby.
b.
Cvičenie: Individuálne vypracovanie seminárnej práce.

12.
12 (dotácia 3/1)
 
a.
Prednáška: Základy ekonomiky RV a ŽV.
b.
Cvičenie: Riešenie príkladov z intenzity poľnohospodárskej výroby.

13.
13 (dotácia 3/1)
 
a.
Prednáška: Nástroje agrárnej politiky.
b.
Cvičenie: Ekonomické zhodnotenie vybraných komodít rastlinného a živočíšneho pôvodu.


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: