Course syllabus PHD_E032 - Managerial Economics II. (FEM - 2019/2020 - post-graduate studies)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          

Tématické celky predmetu :
Marginálna a senzitívna analýza v optimálnom rozhodovaní, Analýza dopytu vo väzbe na tvorbu optimálnej ceny, Teória hier a stratégie konkurencie, analýza payoff tabuliek, Vyhodnocovanie verejných projektov, Ohodnocovanie benefitov a nákladov, Rozhodovanie v podmienkach neistoty a averzia k riziku, Hodnota informácie, Bayesova teoréma, intuitívne predikcie, Asymetrická informácia a organizačný dizajn, Dohody a vyjednávanie, ekonomické zdroje výhodných dohôd, multivýsledkové vyjednávania, Aukcie a konkurenčný bidding, výhody aukčných biddingových stratégií.


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 15. 02. 2019.

Type of output: