Course syllabus E15-0035-I - Nadnárodné spoločnosti a globalizácia (FEM - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
1.Rozsah a systém priamych zahraničných investícií. (dotácia 3/1)
 
a.Úvodné informácie, zadávanie semestrálnych prác.

2.Definícia a meranie priamych zahraničných investícií. (dotácia 3/1)
 
a.Rozsah a systém priamych zahraničných investícií.

3.Prečo firmy chcú byť nadnárodnými? (dotácia 3/1)
 
a.Definícia a meranie priamych zahraničných investícií.

4.Podnikanie v globálnej ekonomike. (dotácia 3/1)
 
a.Prečo firmy chcú byť nadnárodnými?

5.Ekonomika nadnárodných spoločností a vzorce trhovej súťaže. (dotácia 3/1)
 
a.Podnikanie v globálnej ekonomike.

6.Firma a trh. (dotácia 3/1)
 
a.Ekonomika nadnárodných spoločností a vzorce trhovej súťaže.

7.MNE ako oligopolné organizácie. (dotácia 3/1)
 
a.Firma a trh.

8.Efekty domovskej a hostiteľskej krajiny. (dotácia 3/1)
 
a.MNE ako oligopolné organizácie.

9.MNE v rozvojových krajinách. (dotácia 3/1)
 
a.Efekty domovskej a hostiteľskej krajiny.

10.MNE a transformujúce sa ekonomiky. (dotácia 3/1)
 
a.MNE v rozvojových krajinách.

11.Rozšírenie priamych zahraničných investícií a politické dôsledky. (dotácia 3/1)
 
a.MNE a transformujúce sa ekonomiky.

12.Teória nadnárodných spoločností / priamych zahraničných investícií. (dotácia 3/1)
 
a.Rozšírenie priamych zahraničných investícií a politické dôsledky.

13.Revízia. (dotácia 3/1)
 
a.Teória nadnárodných spoločností / priamych zahraničných investícií.


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Type of output: