Sylabus predmetu E15-0005-I - Behaviorálna ekonómia (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
História a metodológia behaviorálnej ekonómie (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: História a metodológia behaviorálnej ekonómie
b.Seminár: Otázky a úlohy v oblasti histórie a metodológie behaviorálnej ekonómie

2.
Hypotézy behaviorálnej ekonómie (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Hypotézy behaviorálnej ekonómie
b.Seminár: Otázky a úlohy v oblasti hypotéz behaviorálnej ekonómie

3.Prejavy obmedzenej racionality (referenčný bod, rámovanie, ukotvenie, averzia k strate) (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Prejavy obmedzenej racionality (referenčný bod, rámovanie, ukotvenie, averzia k strate)
b.Seminár: Otázky a úlohy v oblasti prejavov obmedzenej racionality (referenčný bod, rámovanie, ukotvenie, averzia k strate)

4.
Rizikové preferencie (prospektová teória, averzia k riziku a k neistote, nelineárne hodnotenie pravdepodobnosti) (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Rizikové preferencie (prospektová teória, averzia k riziku a k neistote, nelineárne hodnotenie pravdepodobnosti)
b.
Seminár: Otázky a úlohy v oblasti rizikových preferencií (prospektová teória, averzia k riziku a k neistote, nelineárne hodnotenie pravdepodobnosti)

5.Medzičasové preferencie (obmedzená vôľa) (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Medzičasové preferencie (obmedzená vôľa)
b.Seminár: Otázky a úlohy v oblasti medzičasových preferencií (obmedzená vôľa)

6.
Ekonómia šťastia (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Ekonómia šťastia
b.Seminár: Otázky a úlohy v oblasti ekonómie šťastia

7.
Sociálne preferencie (hry na ultimátum, verejné blaho,dôvera) (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Sociálne preferencie (hry na ultimátum, verejné blaho,dôvera)
b.Seminár: Otázky a úlohy v oblasti sociálnych preferencií (hry na ultimátum, verejné blaho,dôvera)

8.
Behaviorálna teória hier (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Behaviorálna teória hier
b.
Seminár: Otázky a úlohy v oblasti behaviorálnej teórie hier

9.Ekonómia obetovaných príležitostí (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Ekonómia obetovaných príležitostí
b.
Seminár: Otázky a úlohy v oblasti ekonómie obetovaných príležitostí

10.
Behaviorálna ekonómia korporácií (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Behaviorálna ekonómia korporácií
b.
Seminár: Otázky a úlohy v oblasti behaviorálnej ekonómie korporácií

11.Behaviorálna makroekonómia (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Behaviorálna makroekonómia
b.
Seminár: Otázky a úlohy v oblasti behaviorálnej makroekonómie

12.Behaviorálna verejná voľba (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Behaviorálna verejná voľba
b.Seminár: Otázky a úlohy v oblasti behaviorálnej verejnej voľby

13.
Behaviorálne financie (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Behaviorálne financie
b.
Seminár: Otázky a úlohy v oblasti behaviorálnych financií


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: