Sylabus predmetu 314E301 - Ekonómia verejnej správy (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Základné vety ekonómie blahobytu
b.
Cvičenie: Základné vety ekonómie blahobytu

2.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Zlyhanie trhu, externality
b.
Cvičenie: Zlyhanie trhu, externality

3.
  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Coaseho teorem
b.
Cvičenie: Coaseho teorem

4.
  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Voľby, racionálna neúčasť a racionálna ignorácia, výber hlasovacieho pravidla
b.Cvičenie: Verejné statky

5.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: verejné statky
b.
Cvičenie: Voľby, racionálna účasť a racionálna ignorancia, výber hlasovacieho pravidla

6.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Väčšinové hlasovanie
b.
Cvičenie: Väčšinové hlasovanie

7.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Transakčné náklady a zlyhanie trhu
b.
Cvičenie: Transakčné náklady a zlyhanie trhu

8.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Rent seeking - vyhľadávanie renty
b.Cvičenie: Rent seeking - vyhľadavanie renty

9.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Aplikácia: Rozhodovacie procesy v EÚ
b.Cvičenie: Aplikácia: rozhodovacie procesy v EÚ

10.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Úvod do zdaňovania, dopad daní
b.
Cvičenie: Úvod do zdaňovania, dopad daní

11.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Aplikácia: Slovenský daňový systém. Daňové systémy v EÚ.
b.
Cvičenie: Aplikácia: Slovenský daňový systém. Daňové systémy v EÚ

12.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Aplikácia: priame platby a verejné statky v poľnohospodárstve, školstvo, zdravotníctvo
b.
Cvičenie: Aplikácia: priame platby, a verejné statky v poľnohospodárstve

13.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Aplikácia: poľnohospodárska transformácia v KSVE
b.
Cvičenie: Aplikácia: školstvo a zdravotníctvo


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: