Sylabus predmetu E15-0016-I - Ekonomika rozvoja (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.1.Úvod: Ekonomika hospodárskeho rozvoja, jej význam a metódy merania (dotácia 2/2)
2.
2.Modely hospodárskeho rastu: Harrod-Domarov model, Lewiovs model, Solowov model. (dotácia 2/2)
3.
3.Modely hospodárskeho rastu: neoklasický model rastu, teória závislosti, Harris-Todarov model rastu, nová teória hosp. rastu. Analýza celkovej produktivity výrobných faktorov (dotácia 2/2)
4.
4.Populačný rast a proces urbanizácie (dotácia 2/2)
5.
5.Ľudský kapitál: systém vzdelávania a zdravotníctva . Transformácia poľnohospodárstva. (dotácia 2/2)
6.
6.Životné prostredie a hospodársky rozvoj (dotácia 2/2)
7.
7.Medzinárodný obchod a hospodársky rozvoj. (dotácia 2/2)
8.
8.Medzinárodná pomoc a inštitúcie (dotácia 2/2)
9.
9.Politika hospodárskeho rozvoja v rozvojových štátoch (dotácia 2/2)
10.10.Transformačný proces a hospodársky rozvoj v krajinách Strednej a Východnej Európy: Závery a odporúčania v oblasti implementovaných politík. (dotácia 2/2)
11.11.Súčasná hospodárska kríza a hospodársky rozvoj: Prípad rozvinutých krajín. (dotácia 2/2)
12.
12.Súčasná hospodárska kríza a hospodársky rozvoj: Prípad rozvojových krajín. (dotácia 2/2)
13.
13.Súčasná hospodárska kríza a hospodársky rozvoj: Prípad krajín Strednej a Východnej Európy. (dotácia 2/2)


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: