Course syllabus E15-0028-I - Medzinárodná ekonómia pre pokročilých (FEM - LS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
1.Globálna ekonomika (dotácia 2/2)
 
a.
Globálna ekonomika

2.
Komparatívne výhody (dotácia 2/2)
 
a.
Komparatívne výhody

3.Hecksscherov-Ohlinov-Samuelsonov model medzinárodného obchodu (dotácia 2/2)
 
a.
Hecksscherov-Ohlinov-Samuelsonov model medzinárodného obchodu

4.Model špecifických faktorov a medzinárodný obchod (dotácia 2/2)
 
a.
Model špecifických faktorov a medzinárodný obchod

5.
Nové teórie medzinárodného obchodu (dotácia 2/2)
 
a.Nové teórie medzinárodného obchodu

6.
Medzinárodné investície (dotácia 2/2)
 
a.
Medzinárodné investície

7.
Obchodná politika v rozvinutých štátoch (dotácia 2/2)
 
a.
Obchodná politika v rozvinutých štátoch

8.
Obchodná politika rozvojových štátov (dotácia 2/2)
 
a.
Obchodná politika rozvojových štátov

9.
Necolné bariéry obchodu (dotácia 2/2)
 
a.Necolné bariéry obchodu

10.
Európska integrácia, medzinárodný obchod a investície (dotácia 2/2)
 
a.
Európska integrácia, medzinárodný obchod a investície

11.
Medzinárodný obchod a ekonomický rast (dotácia 2/2)
 
a.
Medzinárodný obchod a ekonomický rast

12.
Politická ekonómia medzinárodného obchodu (dotácia 2/2)
 
a.
Politická ekonómia medzinárodného obchodu

13.
WTO (dotácia 2/2)
 
a.
WTO


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Type of output: