Sylabus předmětu E15-0030-B - Medzinárodná ekonomika I (FEM - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
1.Úvod, čisté teórie obchodu (dotácia 3/1)
 
a.Čisté teórie obchodu

2.
2.Neoklasické a štandardné teórie obchodu (dotácia 3/1)
 
a.
Neoklasické a štandardné teórie obchodu

3.
3.Alternatívne a integračné teórie obchodu (dotácia 3/1)
 
a.
Alternatívne a integračné teórie obchodu

4.
4.Moderné teórie obchodu a pohyb výrobných faktorov (dotácia 3/1)
 
a.
Moderné teórie obchodu a pohyb výrobných faktorov

5.5.Platobná bilancia (dotácia 3/1)
 
a.
Platobná bilancia

6.
6.Peniaze, ceny a devízový kurz (dotácia 3/1)
 
a.Peniaze, ceny a devízový kurz

7.
7.Medzinárodná makroekonomická poltika (dotácia 3/1)
 
a.
Medzinárodná makroekonomická poltika

8.
8.Priame zahraničné investície (dotácia 3/1)
 
a.
Priame zahraničné investície

9.9.Medzinárodné obchodné zmluvy a dohody - WTO (dotácia 3/1)
 
a.
Medzinárodné obchodné zmluvy a dohody - WTO

10.
10.Nástroje zahranično -- obchodnej politiky (dotácia 3/1)
 
a.
Nástroje zahranično -- obchodnej politiky

11.
11.Spoločná obchodná politika EÚ (dotácia 3/1)
 
a.
Spoločná obchodná politika EÚ

12.12.Zahraničný obchod v malej ekonomike (dotácia 3/1)
 
a.
Zahraničný obchod v malej ekonomike

13.
13.Obchodná politika rozvojových krajín (dotácia 3/1)
 
a.
Obchodná politika rozvojových krajín


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2018.

Typ výstupu: