Sylabus predmetu PHD_E053_N - Ekonomika rozvoja III (FEM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Pokročile modely hospodárskeho rastu, ľudský kapitál, medzinárodný obchod a hospodársky rozvoj, medzinárodná pomoc a politika hospodárskeho rozvoja v rozvojových štátoch, transformačný proces a hospodársky rozvoj v krajinách Strednej a Východnej Európy, súčasná hospodárska kríza a hospodársky rozvoj.


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 15. 02. 2019.

Typ výstupu: