Sylabus předmětu PHD_E037_N - Medzinárodná ekonomika III (FEM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Úvod do medzinárodnej ekonomiky

2.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Ricardov model komparatívnych výhod

3.  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Heckscherov-Ohlinov model

4.  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Ekonómia z rozsahu a medzinárodný obchod

5.
  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Gravitačné modely medzinárodného obchodu

6.
  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Medzinárodná obchodná politika

7.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Podpora exportu

8.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: WTO

9.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Medzinárodný pohyb kapitálu a práce

10.
  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Ekonomická integrácia


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 15. 02. 2019.

Typ výstupu: