Course syllabus E15-0026-I - Makroekonómia pre pokročilých (FEM - ZS 2020/2021)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
1.
Meranie ekonomickej výkonnosti (dotácia 2/2)
 
a.
Meranie ekonomickej výkonnosti

2.
Trh tovarov a služieb (dotácia 2/2)
 
a.
Trh tovarov a služieb

3.
Finančné trhy (dotácia 2/2)
 
a.
Finančné trhy

4.
IS-LM-AS-AD model (dotácia 2/2)
 
a.
IS-LM-AS-AD model

5.
Philipsova krivka (dotácia 2/2)
 
a.
Philipsova krivka

6.
Ekonomický rast, akumulácia kapitálu, technológia (dotácia 2/2)
 
a.
Ekonomický rast, akumulácia kapitálu, technológia

7.Očakávania (dotácia 2/2)
 
a.
Očakávania

8.
Očakávania a finančné trhy (dotácia 2/2)
 
a.
Očakávania a finančné trhy

9.Spotreba a investície (dotácia 2/2)
 
a.
Spotreba a investície

10.
Platobná bilancia (dotácia 2/2)
 
a.
Platobná bilancia

11.
Determinácia kurzov v krátkom a dlhom obdob (dotácia 2/2)
 
a.
Determinácia kurzov v krátkom a dlhom obdob

12.Makroekonomická politika v otvorenej ekonomike (dotácia 2/2)
 
a.Makroekonomická politika v otvorenej ekonomike

13.
Menová integrácia a svetový finančný systém (dotácia 2/2)
 
a.
Menová integrácia a svetový finančný systém


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Type of output: