Course syllabus E15-0035-I - Nadnárodné spoločnosti a globalizácia (FEM - ZS 2020/2021)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
1.
Rozsah a systém priamych zahraničných investícií. (dotácia 3/1)
 
a.
Úvodné informácie, zadávanie semestrálnych prác.

2.
Definícia a meranie priamych zahraničných investícií. (dotácia 3/1)
 
a.
Rozsah a systém priamych zahraničných investícií.

3.
Prečo firmy chcú byť nadnárodnými? (dotácia 3/1)
 
a.
Definícia a meranie priamych zahraničných investícií.

4.
Podnikanie v globálnej ekonomike. (dotácia 3/1)
 
a.Prečo firmy chcú byť nadnárodnými?

5.
Ekonomika nadnárodných spoločností a vzorce trhovej súťaže. (dotácia 3/1)
 
a.
Podnikanie v globálnej ekonomike.

6.Firma a trh. (dotácia 3/1)
 
a.
Ekonomika nadnárodných spoločností a vzorce trhovej súťaže.

7.MNE ako oligopolné organizácie. (dotácia 3/1)
 
a.Firma a trh.

8.
Efekty domovskej a hostiteľskej krajiny. (dotácia 3/1)
 
a.
MNE ako oligopolné organizácie.

9.
MNE v rozvojových krajinách. (dotácia 3/1)
 
a.
Efekty domovskej a hostiteľskej krajiny.

10.
MNE a transformujúce sa ekonomiky. (dotácia 3/1)
 
a.
MNE v rozvojových krajinách.

11.
Rozšírenie priamych zahraničných investícií a politické dôsledky. (dotácia 3/1)
 
a.
MNE a transformujúce sa ekonomiky.

12.Teória nadnárodných spoločností / priamych zahraničných investícií. (dotácia 3/1)
 
a.Rozšírenie priamych zahraničných investícií a politické dôsledky.

13.Revízia. (dotácia 3/1)
 
a.
Teória nadnárodných spoločností / priamych zahraničných investícií.


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Type of output: