Sylabus predmetu E15-0043-B - Verejná voľba (FEM - ZS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Povaha štátu a verejna voľba, verejná voľba v podmienkách priamej demokrácie, verejná voľba v podmienkách reprezentatívnej demokrácie, aplikácia teórie verejnej voľby v praxi, normatívna verejná voľba.


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: