Sylabus predmetu 314E404 - Hospodárska politika (FEM - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Genéza hospodárskej politiky.
b.Cvičenie: Úvod do štúdia Hospodárskej politiky. Zadanie projektov.

2.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Ciele hospodárskej politiky.
b.Cvičenie: Genéza hospodárskej politiky.

3.
  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Spoločensko-politický rámec hospodárskej politiky.
b.
Cvičenie: Ciele hospodárskej politiky.

4.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Monetárna politika.
b.
Cvičenie: Spoločensko-politický rámec hospodárskej politiky. Prezentácia projektov.

5.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Rozpočtová politika.
b.
Cvičenie: Monetárna politika. Prezentácia projektov.

6.
  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Zahranično-obchodná politika.
b.
Cvičenie: Rozpočtová politika. Prezentácia projektov.

7.
  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Dôchodková politika.
b.
Cvičenie: Zahranično-obchodná politika. Prezentácia projektov.

8.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Politika hospodárskej súťaže.
b.
Cvičenie: Dôchodková politika. Politika hospodárskej súťaže. Prezentácia projektov.

9.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Štruktúrna politika.
b.
Cvičenie: Študijné voľno na spracovanie projektov.

10.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Nezamestnanosť a sociálna politika.
b.
Cvičenie: Štruktúrna politika. Prezentácia projektov.

11.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Agrárna a ekologická politika.
b.
Cvičenie: Nezamestnanosť a sociálna politika. Prezentácia projektov.

12.
  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Politika transformácie ekonomiky.
b.Cvičenie: Agrárna a ekologická politika. Prezentácia projektov.

13.  (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: Politika integrácie.
b.
Cvičenie: Konzultácie k vybraným problémom Hospodárskej politiky. Udeľovanie zápočtov.


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: