Sylabus predmetu 345E013 - Medzinárodný obchod s agrárnymi komoditami (FEM - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          

Periodické rozvrhy:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --


Dátum poslednej zmeny nie je známy.

Typ výstupu: