Sylabus predmetu E15-0039-I - Spotrebiteľské teórie a teórie obchodu (FEM - LS 2020/2021)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
Blok 1 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: 1. Definícia spotrebiteľského správania, vývoj spotrebiteľského správania
b.Cvičenie: 1. Ekonomické princípy spotrebiteľského rozhodovania

2.Blok 2 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: 2. Prieskum trhu a spotrebiteľské správanie.
b.
Cvičenie: 2. Metódy analýzy správania spotrebiteľa

3.Blok 3 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: 3. Spotrebiteľ a agropotravinárstvo
b.
Cvičenie: 3. Úskalia spotrebiteľského rozhodovania

4.Blok 4 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: 4. Spotrebiteľské teórie
b.
Cvičenie: 4. Racionálne rozhodovanie spotrebiteľa

5.Blok 5 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: 5. Teórie obchodu
b.
Cvičenie: 5. Index životných nákladov

6.
Blok 6 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: 6. Vnútorný trh EÚ
b.Cvičenie: 6. Spotrebiteľské organizácie

7.
Blok 7 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: 7. Spotrebiteľské informácie a poradenstvo
b.
Cvičenie: 7. Ekonomická hodnota informácií

8.Blok 8 (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: 8. Spotrebiteľské vzdelávanie
b.
Cvičenie: 8. Prerozdeľovanie dôchodkov

9.
Blok 9 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: 9. Úspory a tvorba kapitálu
b.Cvičenie: 9. Prezentácia semestrálnych prác

10.
Blok 10 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: 10. Ochrana spotrebiteľa
b.
Cvičenie: 10. Prezentácia semestrálnych prác

11.
Blok 11 (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: 11. Behaviorálna ekonomika
b.
Cvičenie: 11. Prezentácia semestrálnych prác

12.Blok 12 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: 12. Tradičné verzus nové poňatie teóŕií spotrebiteľa
b.
Cvičenie: 12. Prezentácia semestrálnych prác

13.
Blok 13 (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: 13. Iracionálny spotrebiteľ
b.
Cvičenie: 13. Vyhodnotenie semestrálnych prác, záver


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 22. 10. 2019.

Typ výstupu: