Course syllabus PHD_E037_N - Medzinárodná ekonomika III (FEM - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
1.
  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Úvod do medzinárodnej ekonomiky

2.  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Ricardov model komparatívnych výhod

3.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Heckscherov-Ohlinov model

4.
  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Ekonómia z rozsahu a medzinárodný obchod

5.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Gravitačné modely medzinárodného obchodu

6.  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Medzinárodná obchodná politika

7.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Podpora exportu

8.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: WTO

9.
  (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Medzinárodný pohyb kapitálu a práce

10.
  (dotácia 1/0)
 
a.
Prednáška: Ekonomická integrácia


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 13. 01. 2020.

Type of output: