Sylabus predmetu PHD_E044_N - Poľnohospodárska ekonómia (FEM - 2020/2021 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Reformy poľnohospodárstva v tranzitívnych krajinách, Obchodné politiky, Necolné bariéry,Poľnohospodárske politiky v OECD krajinách, Spoločná poľnohospodárska politika v EÚ, Politická ekonómia v poľnohospodárskej politiky, Externality a verejné statky v poľnohospodárstve, potravinová bezpečnosť a poľnohospodárske politiky v rozvojových krajinách, Biopalivá.


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 13. 01. 2020.

Typ výstupu: