Course syllabus PHD_E029_N - Strategický manažment II (FEM - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
1.
Úvod do predmetu (dotácia 3/0)
 
a.Rozvojové teórie
Proces strategického manažmentu
Strategické myslenie

2.
Cieľovo orientovaný podnik (dotácia 3/0)
 
a.Vízia
Misia
Určenie podnikateľských aktivít

3.
Analýza externého prostredia (dotácia 3/0)
 
a.Konkurenčné sily
Kľúčové faktory úspechu
Monitorovanie a hodnotenie konkurentov

4.
Analýza vnútorného prostredia (dotácia 3/0)
 
a.
Konkurenčné výhody
Modely konkurenčných výhod

5.
Strategické syntézy (dotácia 3/0)
 
a.SWOT analýza
SPACE analýza
Podnikové stratégie

6.
Manažment a hodnotenie podnikového portfólia (dotácia 3/0)
 
a.
Metódy analýzy portfólia
BCG Matica a jej modifikácie
GEC matica
Shell matica

7.Funkčné stratégie (dotácia 3/0)
 
a.
Marketingové stratégie
Produkčné stratégie
Finančné stratégie

8.Stratégie rozvoja ľudských zdrojov (dotácia 3/0)
 
a.Rozvojové stratégie
Stratégie zamerané na udržanie
Stratégie zamerané na rozvoj poznatkov
Stratégie zamerané na rozvoj talentov

9.Zavádzanie stratégií do praxe (dotácia 3/0)
 
a.
Štruktúra a podmienky pre implementáciu
Komunikačný proces

10.
Implementačné stratégie -- administratívne nástroje (dotácia 3/0)
 
a.
Koncepcia Balancescorecards
Systém kontroly

11.Manažment organizačných zmien (dotácia 3/0)
 
a.Zmena, ako objekt manažmentu
Faktory ovplyvňujúce zmenu
Proces riadenia zmeny

12.Poľnohospodárske stratégie (dotácia 3/0)
 
a.
Poľnohospodárske rozvojové stratégie
Potravinové rozvojové stratégie
Stratégie rozvoja vidieka

13.Rozvojové národohospodárske stratégie (dotácia 3/0)
 
a.
Stratégie regionálneho rozvoja
Stratégie hospodárskeho rastu
Stratégie pre využitie nekonvenčných energií
Stratégie pre udržateľnosť prírodných zdrojov


Poslednú zmenu urobila Iveta Kunová dňa 15. 02. 2019.

Type of output: