Sylabus předmětu PHD_A016 - Ekológia fotosyntézy (FAPZ - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Predmet ponúka aktuálne pohľady na regulačné mechanizmy riadiace konverziu slnečnej radiácie a stabilných izotopov CO2 pre reguláciu produkcie rastlín. Priblíženie evolúcie fotosyntetizujúcich organizmov, vznik C3 a C4 druhov, ich výhodnosť v rôznych environmentálnych podmienkach. Poukazuje na biofyzikálne, biochemické a fyziologické limity, stomatické nestomatické fenomény, fotoinhibície a fotoprotekcie. Využitie molekulárnych prostriedkov a mutantov pre konštrukciu ideotypov a modelovanie produkčného procesu plodín.


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 08. 01. 2019.

Typ výstupu: