Sylabus předmětu PHD_A009_N - Fyziológia stresu rastlín (FAPZ - 2019/2020 - doktorandská studia)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Poskytuje poznatky o adaptáciách a aklimatácii, mechanizmoch tolerancie rastlín na nepriaznivé faktory prostredia a príčinách stresu v rastlinách. Špecifický sú charakterizované vodný, teplotný, radiačný, minerálny, soľný, biotický stres, hypoxia, vplyv SO2 , CO2, ozónu, herbicídny efekt. Zvláštna pozornosť je venovaná molekulárnemu pozadiu reakcií na stres a ich využitiu pre skríning a tvorbu nových genotypov, ako aj pre modelovanie prostredia rastlín.


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 08. 01. 2019.

Typ výstupu: