Sylabus predmetu A15-0147-B - Manažment chovu koní (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.1. týždeň (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Chov koní na Slovensku, súčasná situácia v chove koní
b.Cvičenie: Úvod do predmetu Manažment chovu koní
              Zásady praktického zaobchádzania a bezpečnosť pri práci s koňmi

2.2. týždeň (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Plemenárska práca v chove koní
- žrebčíny, žrebčince, bonitácie, organizácia práce v žrebčínoch a žrebčincoch, uznané chovateľské organizácie
b.Cvičenie: Domáce a zahraničné plemená koní

3.3. týždeň (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Šľachtiteľské programy v chove koní
b.Cvičenie: Posúdenie exteriéru koní

4.4. týždeň (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Plemenárska evidencia v chove koní
b.Cvičenie: Praktické posudzovanie exteriéru koní (Jazdecké centrum KŠZ)

5.5. týždeň (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Význam a využitie koní v národnom hospodárstve, jazdecké školy, tábory
b.Cvičenie: Popis, registrácia a identifikácia koní

6.6. týždeň (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Anatomické a fyziologické základy koní
b.Cvičenie: Praktické popisovanie koní (Jazdecké centrum KŠZ)
              I. čiastková písomná práca (20 bodov)

7.7. týždeň (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Welfare v chove koní
b.Cvičenie: Technika a technológia v chove koní

8.8. týždeň (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Manažment a marketing chovateľských zariadení
b.Cvičenie: Pastva koní
- zásady zakladania pastvy, organizácia pastvy
- odchov mladých koní

9.9. týždeň (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Výživa a kŕmenie koní
b.Cvičenie: Transport koní
- prepravníky, nakladanie koní, manipulácia, doklady potrebné na transport

10.10. týždeň (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Reprodukcia v chove koní
- pohlavný cyklus, pôrod, ošetrenie žriebäťa a kobyly po pôrode
b.Cvičenie: Regenerácia koňa, dekovanie, strihanie, podkúvanie koní (Jazdecké centrum KŠZ)

11.11. týždeň (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Podkúvanie koní
b.Cvičenie: Choroby a zranenia koní

12.12. týždeň (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Ekonomické systémy podpory v chove koní
b.Cvičenie: Etológia a psychológia koňa
              II. čiastková písomná práca (20 bodov)

13.13. týždeň (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Právne aspekty v chove koní
b.Cvičenie: Odovzdanie protokolov
              Zápočet


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 10. 02. 2019.

Typ výstupu: