Sylabus predmetu A15-0152-B - Testovanie výkonnosti koní (FAPZ - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.1. týždeň (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Úvod do predmetu Testovanie výkonnosti koní
Základné názvoslovie
Bezpečnosť práce

2.2. týždeň (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Systém testovania výkonnosti koní v zahraničí
b.Cvičenie: Vplyv anatómie koňa na jeho výkonnosť

3.3. týždeň (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Mechanika pohybu koňa

4.4. týždeň (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Vzdelávanie v hipológii
b.Cvičenie: Biomechanika pohybu koňa

5.5. týždeň (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Mechanika pohybu koňa v skoku

6.6. týždeň (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Manažment koní v jazdeckom športe
b.Cvičenie: Vplyv človeka na výkonnosť koňa

7.7. týždeň (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Výkonnostné skúšky teplokrvných koní

8.8. týždeň (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Psychika koňa
b.Cvičenie: Výkonnostné skúšky mnohostranne úžitkových a chladnokrvných koní

9.9. týždeň (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Športová testácia koní
Čiastková písomná práca

10.10. týždeň (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Zásady výcviku koňa
b.Cvičenie: Praktické cvičenie - bonitácia v NŽ Topoľčianky, š. p.

11.11. týždeň (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Praktické cvičenie - výkonnostné skúšky koní

12.12. týždeň (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Výber koňa do testácie
b.Cvičenie: Praktické cvičenie - Závodisko, š. p., Bratislava

13.13. týždeň (dotácia 0/1)
 
a.Cvičenie: Zápočet


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 17. 10. 2018.

Typ výstupu: