Sylabus predmetu PHD_A307_N - Intenzifikácia produkcie v chove oviec (FAPZ - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
Zvyšovanie produkcie mlieka a mäsa racionalizáciou odchovu jahniat, využitie ultrasonografie v chove oviec, aplikácia systémov chovu dojných a nedojných oviec zaručujúcich produkciu vysoko kvalitného ovčieho mlieka a ľahkých a ťažkých jatočných jahniat, moderné metódy posudzovania kvality ovčieho mlieka a ovčích syrov a kvality jahňacieho mäsa, intenzifikácia reprodukčného cyklu oviec s využitím progresívnych chovateľských a biotechnologických metód, metódy genetického hodnotenia oviec a využitie plemenných hodnôt v selekcii vysokoprodukčných dojných a nedojných oviec.


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 08. 01. 2019.

Typ výstupu: