Course syllabus A15-0154-B - Základy živočíšnej výroby (FAPZ - LS 2020/2021)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
1.
1. týždeň (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: 1. Význam chovu hospodárskych zvierat, súčasný stav a perspektívy chovu
b.
Cvičenie: 1. Hospodárske zviera -- jednotlivé druhy -- model predmetu
- Sylaby predmetu, formy výučby, formy kontroly, podmienky zápočtu, štúdijná literatúra.

2.
2. týždeň (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: 2. Mlieková úžitkovosť HZ -- výrobný cyklus produkcie mlieka, tvorba mlieka, vplyvy pôsobiace na produkciu mlieka
b.
Cvičenie: 2. Hodnotenie mliekovej úžitkovosti dojníc a oviec.
- Laktácia -- definícia, typy, ukazovatele hodnotenia laktácie (výpočet FCM mlieka, vybraných indexov)
- Dojiteľnosť -- ukazovatele hodnotenia dojiteľnosti kráv a oviec

3.
3.týždeň (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: 3. Manažment získavania mlieka
b.
Cvičenie: 3. Hodnotenie mäsovej úžitkovosti
- Ukazovatele výkrmovosti (výpočet vybraných ukazovateľov, priemerné denné prírastky u jednotlivých druhov HZ, absolútne prírastky...)
- Ukazovatele jatočnej hodnoty (výpočet vybraných ukazovateľov, JV u jednotlivých druhov HZ, netto prírastok...)

4.
4.týždeň (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: 4. Mäsová úžitkovosť HZ -- produkcia mäsa u jednotlivých druhov, rastová krivka, ekonomické aspekty produkcie, vplyvy pôsobiace na produkciu mäsa, kvalita mäsa
b.Cvičenie: 4. Hodnotenie plodnosti jednotlivých druhov HZ
- Ukazovatele plodnosti kráv a býkov
- Ukazovatele plodnosti ošípaných
- Ukazovatele plodnosti oviec a ich špecifiká
- Film

5.
5. týždeň (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: 5. Plodnosť HZ, pohlavný cyklus, vplyvy pôsobiace na plodnosť
b.
Cvičenie: 5. Produkcia vlny. Hodnotenie vlnovej úžitkovosti oviec. Vlastnosti a sortiment vlny.
- Prvá priebežná kontrola

6.6.týždeň (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: 6. Produkcia vajec, znáška, liahnutie hydiny
b.Cvičenie: 6. Tvarové vlastnosti ošípaných, šľachtiteľský program v chove ošípaných. Charakteristika úžitkových typov a najvýznamnejších materských a otcovských plemien ošípaných

7.
7.týždeň (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: 7. Tvarové vlastnosti hovädzieho dobytka, rozdelenie plemien, najvýznamnejšie mliekové a kombinované plemená HD
b.
Cvičenie: 7. Charakteristika úžitkových typov oviec a kôz. Charakteristika najvýznamnejších domácich plemien oviec a kôz

8.
8.týždeň (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: 8. Tvarové vlastnosti hovädzieho dobytka, rozdelenie plemien, najvýznamnejšie mäsové plemená HD
b.
Cvičenie: 8. Charakteristika jednotlivých druhov hydiny. Charakteristika najvýznamnejších plemien hydiny

9.
9.týždeň (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: 9.
Manažment chovu jednotlivých kategórií hovädzieho dobytka
b.
Cvičenie: 9. Charakteristika technologických systémov ustajnenia jednotlivých druhov HZ. Rozdelenie systémov, platná európska a slovenská legislatíva.

10.
10.týždeň (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: 10. Manažment chovu jednotlivých kategórií ošípaných
b.Cvičenie: 10. Manažment chovu jednotlivých druhov hydiny.
- Druhá priebežná kontrola

11.
11.týždeň (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: 11. Manažment chovu jednotlivých kategórií oviec
b.
Cvičenie: 11. Technologické systémy uplatňované v chove ošípaných a oviec - terénne cvičenie VPP Žirany

12.
12.týždeň (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: 12.
Manažment chovu, postavenie a význam chovu koní
b.
Cvičenie: 12. Plemená koní,ustajnenie a ošetrovaní koní - terénne cvičenie na ECHZ SPU
-terénne cvičenie VPP Žirany

13.13.týždeň (dotácia 1/1)
 
a.
Prednáška: 13. Welfare v chove hospodárskych zvierat.
b.Cvičenie: Technologické systémy ustajnenia hydiny. Vyhodnotenie výučby. Zápočet


Poslednú zmenu urobila Gabriela Hvizdová dňa 15. 10. 2019.

Type of output: