Sylabus předmětu Z15-0182-B - Kurz monitoringu zložiek ŽP (FZKI - LS 2018/2019)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
1. deň (dotácia 0/8)
 
a.
Metodické pokyny
b.Oboznámenie sa s prístrojovou technikou
c.
Odber vzoriek vody a meranie ukazovateľov priamo pri odbere
d.
Analýza vzoriek v laboratóriu
e.Vyhodnotenie výsledkov analýzy
f.
Meranie hladiny vody v studni alebo vrte

2.
2. deň (dotácia 0/8)
 
a.
Monitorovanie vybraných zložiek ovzdušia a zrážok

3.3. deň (dotácia 0/8)
 
a.
Monitorovanie zloženia odpadu - analýza odpadu v obci
b.
Monitorovanie kvality kompostu

4.
4. deň (dotácia 0/2)
 
a.
Spracovanie a odovzdanie zadaní
b.
Udelenie zápočtu


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 14. 02. 2018.

Typ výstupu: