Sylabus predmetu Z15-0050-B - Krajinné inžinierstvo a právo (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.Základy práva ŽP (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Úvod, Štát a legislatíva ŽP v SR

2.Environmentálne právo EÚ (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Environmentálne právo EÚ, Horizontálna legislatíva EU

3.Ochrana prírody a krajiny (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Ochrana prírody a krajiny v legislatíve EÚ a v SR

4.Ochrana vôd (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Ochrana vôd v EÚ

5.Ochrana vôd (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Ochrana vôd v SR

6.Ochrana ovzdušia (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Ochrana ovzdušia v EÚ

7.Názvoslovie (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Názvoslovie v legislatíve ochrany ŽP

8.Ochrana ovzdušia (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Ochrana ovzdušia v SR

9.Ochrana pôdy a lesov (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Ochrana pôdy a lesov v EÚ

10.Ochrana pôdy a lesov (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Ochrana pôdy a lesov v SR

11.Odpadové hospodárstvo (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Odpadové hospodárstvo v EÚ

12.Odpadové hospodárstvo (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: Odpadové hospodárstvo v SR

13.Vplyvy na živorné prostredie (dotácia 1/0)
 
a.Prednáška: EIA a envirom plan v EÚ, Integrované posudzovanie


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: