Sylabus predmetu Z15-0053-I - Matematické modelovanie vodného režimu pôdy (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.Cvičenie: Ciele matematického modelovania (dotácia 0/1)
2.Cvičenie: Typy modelov - matematické, numerické, analógové, fyzikálne - príprava vstupných údajov do modelu (dotácia 0/1)
3.Cvičenie: Štatistické metódy - využitie v matematickom modelovaní - príprava vstupných údajov do modelu (dotácia 0/1)
4.Cvičenie: Nástroje matematického modelovania - vypracovávanie matematického modelu vodnej bilancie pôdy (dotácia 0/1)
5.Cvičenie: Stochastické procesy a ich modelovanie - príprava vstupných údajov do modelu (dotácia 0/1)
6.Cvičenie: Základné charakteristiky prírodného prostredia - vypracovávanie matematického modelu vodnej bilancie pôdy (dotácia 0/1)
7.Cvičenie: Princípy tvorby matematického - vypracovávanie matematického modelu vodnej bilancie pôdy (dotácia 0/1)
8.Cvičenie: Tvorba matematického modelu - vypracovávanie matematického modelu vodnej bilancie pôdy (dotácia 0/1)
9.Cvičenie: Tvorba matematického modelu - vypracovávanie matematického modelu vodnej bilancie pôdy (dotácia 0/1)
10.Cvičenie: Tvorba matematického modelu - vypracovávanie matematického modelu vodnej bilancie pôdy (dotácia 0/1)
11.Cvičenie: Práca s matematickým modelom CropWat (dotácia 0/1)
12.Cvičenie: Práca s matematickým modelom CropWat (dotácia 0/1)
13.Cvičenie: Samostatná práca, dokončenie zadaní, konzultácie (dotácia 0/1)


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: