Course syllabus Z15-0049-B - Hydromechanika (FZKI - ZS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

Tématické celky predmetu :
1.Úvod do problematiky. Hydrostatika (dotácia 2/3)
 
a.Prednáška: Fyzikálne vlastnosti kvapalín. Tlak v kvapaline. Tlakové sily kvapaliny.
b.Cvičenie: Fyzikálne vlastnosti kvapalín. Tlak v kvapaline.

2.Hydrostatika (dotácia 1/3)
 
a.Prednáška: Plávanie a stabilita plávajúcich telies. Relatívny pokoj kvapalín.
b.Cvičenie: Tlakové sily kvapaliny. Plávanie a stabilita plávajúcich telies. Relatívny pokoj kvapalín.

3.Hydrodynamika (dotácia 2/3)
 
a.Prednáška: Základné pojmy hydrodynamiky. Základné zákony hydrodynamiky.
b.Cvičenie: Bernoulliho rovnica. Rovnica spojitosti.

4.Hydrodynamika (dotácia 2/3)
 
a.Prednáška: Hydraulické straty. Základná rovnica ustáleného rovnomerného prúdenia.
b.Cvičenie: Hydraulické straty. Režim prúdenia v potrubiach a v otvorených korytách.

5.Hydrodynamika (dotácia 2/3)
 
a.Prednáška: Tlakové prúdenie v potrubí. Výtok otvorom. Plnenie a prázdnenie nádob.
b.Cvičenie: Tlakové prúdenie v potrubí.

6.Hydrodynamika (dotácia 2/3)
 
a.Prednáška: Prepad vody cez priepady. Spojenie hladín pod vodným dielom.
b.Cvičenie: Výtok hydraulicky malým a veľkým otvorom. Plnenie a prázdnenie nádrží.

7.Hydrodynamika (dotácia 1/3)
 
a.Prednáška: Ustálené rovnomerné prúdenie s voľnou hladinou. Ustálené nerovnomerné prúdenie s voľnou hladinou.
b.Cvičenie: Prepad vody cez ostrohranný, haťový priepad a priepad so širokou korunou.

8.Hydrodynamika (dotácia 1/3)
 
a.Prednáška: Prúdenie podzemnej vody.
b.Cvičenie: Merná energia prierezu.

9.Hydrodynamika (dotácia 0/3)
 
a.Cvičenie: Ustálené rovnomerné prúdenie s voľnou hladinou - výpočet konzumčnej krivky pre otvorené a uzavreté korytá.

10.Hydrodynamika (dotácia 0/3)
 
a.Cvičenie: Ustálené nerovnomerné prúdenie s voľnou hladinou - výpočet priebehu hladín pre prizmatické korytá

11.Hydrodynamika (dotácia 0/3)
 
a.Cvičenie: Ustálené nerovnomerné prúdenie s voľnou hladinou - výpočet priebehu hladín pre neprizmatické korytá.

12.Hydrodynamika (dotácia 0/3)
 
a.Cvičenie: Návrh a riešenie vývaru.

13.Prúdenie podzemnej vody (dotácia 0/3)
 
a.Cvičenie: Prúdenie podzemnej vody - výpočet laminárnej filtrácie, výpočet studní, priesak cez hrádzu.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Type of output: