Course syllabus Z15-0051-B - Air Quality (FZKI - WS 2019/2020)

     Information sheet          Detailed content          Timetable          ECTS syllabus          

     Slovak          English          

University:
Slovak University of Agriculture in Nitra
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Course unit code:
Z15-0051-B
Course unit title:
Air Quality
Level of study:
1.
Course supervisor:
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Supervising department:
Semester: Landscape Engineering - bachelor (elective), 7. semester
Teaching hours per week:
0/3 (hours of lectures per week / hours of seminars per week)
Planned learning activities and teaching methods : Seminars 39 lessons
Semestral work 15 lessons
Individual work 50 lessons
Mode of delivery (face-to-face, distance learning): full-time, attendance method, part-time, attendance method
Mode of completion and ECTS credits allocated:
Exam (4 credits)
Prerequisites for registration:
none
 
Assesment methods :
Course credit: semester thesis (essay) and its presentation

To obtain marking as A - excelent must be obtained at least 93 points, for marking as B - very good must be obtained at least 86 points, for marking as C – good must be obtained at least 79 points, for marking as D - satisfactory must be obtained at least 72 points, and for marking as E – sufficient must be obtained at least 64 points. Student obtains a course-credit for subject in the case of marking from A to E.
 
Objectives and learning outcomes of the course unit:
After completion of the subject the student Understands Roces and forms of air pollution, is able to solve and create dispersion studies on air quality, is able to apply knowledge in general practice in the field of environment and environmental sciences, is able to analyze an extensive system of quality data air is able to identify negative impacts on air quality.
 
Course contents:
Greenhouse warming potential and air acidification, phytochemical oxidation degradation of stratospheric ozone at ground level, radiation, waste heat, noise, noxious substances balance models, analyzes the impact of pollutants, sources of pollution, CO2 balance, relationship and air pollution, smog, causes and resources, measures against smog.
 
Recommended or required reading:
Basic:
KALÚZ, K. -- BUDAY, Š. -- ONDRIŠÍK, P. -- SZABÓ, G G. -- ŠIŠKA, B. Kvalita ovzdušia. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. 86 p. ISBN 80-8069-532-6.
KALÚZ, K. -- KALÚZ, P. -- LAMOŠ, T. -- MIŠKOLCIOVÁ, I. -- POKRÝVKOVÁ, J. Poškodzovanie poľnohospodárskej výroby imisiami. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2010. 101 p. ISBN 978-80-552-0422-2.
NĚMEC, J. -- KLÁNOVÁ, Z. -- PREININGEROVÁ, E. -- PETŘÍKOVÁ, V. -- VRUBEL, J. -- PODLEŠÁKOVÁ, E. -- ADAMEC, V. -- KALÚZ, K. -- PAPŠO, P. -- BUDAY, Š. Oceňování náhrad škod způsobených imisemi na zemědělské výrobě. Praha : Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1992. 48 p. Metodiky pro zavádění výsledků výzkumu do zemědělské praxe ;.

 
Language of instruction:
Slovak, English
Evaluation of course unit:
Assessed students in total: 175

A
B
C
D
E
FX
14,9 %
21,7 %18,3 %
15,4 %
28,6 %
1,1 %
Name of lecturer(s):
Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. (examiner, instructor, lecturer, person responsible for course)
 
Supervisor signature and last modification: 25. 2. 2019


Last modification made by Ing. Helena Barošková on 02/25/2019.

Type of output: