Sylabus predmetu 622Z410 - Integrované systémy ovocinárskej výroby (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Definícia IPO a jeho uplatnenie v SR. Porovnanie konvenčného, integrovaného a ekologického systému, ich výhody a nevýchody.
b.Cvičenie: Úvod do predmetu, študijná literatúra, podmienky udelenia zápočtu, organizácia predmetu.

2.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Legislatívne a pestovateľské opatrenia pri uplatnení systémoch IPO na území SR.
b.Cvičenie: Hlavné rysy systému IPO.

3.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Agrotechnické a preventívne opatrenia, biologická kontrola - teória a prax (choroby, škodcovia, buriny), úloha entomopatogénneho hmyzu v systéme IPO.
b.Cvičenie: Význam signalizácií a prognóz v systéme IPO.

4.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Zmena environmentálnych a klimatických podmienok a ich dopad na škodlivé činitele, introdukcia nových chorôb a škodcov, zmena životného cyklu. Vplyv zmeny klímy na poškodenia nepatogénneho pôvodu.
b.Cvičenie: Biologické a mechanické postupy v systéme IPO.

5.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Rezistencia a genetická manipulácia, šľachtiteľské postupy pre získanie rezistencie.
b.Cvičenie: Integrované pestovateľské systémy jabloní.

6.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Choroby, škodcovia, buriny a poškodenia nepatogénneho pôvodu, ich význam, interakcie medzi nimi, biodiverzita a ekosystém vo vzťahu k škodlivým činiteľom.
b.Cvičenie: Integrované pestovateľské systémy hrušiek.

7.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Úloha IT v systémoch IPO
b.Cvičenie: Priebežný písomný test 40b.

8.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Pesticídy - ich význam, dopad na životné prostredie, ekonomiku a človeka, ich uplatnenie v systémoch IPO.
b.Cvičenie: Integrované pestovateľské systémy broskýň.

9.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: IPM v ovocných škôlkach.
b.Cvičenie: Integrované pestovateľské systémy marhúľ.

10.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Postreky a iné opatrenia proti mrazom a vetrom.
b.Cvičenie: Integrované pestovateľské systémy slivkovín.

11.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Úloha opeľovačov a pôdnych mikroorganizmov v systémoch IPO.
b.Cvičenie: Integrované pestovateľské systémy čerešní a višní.

12.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Stav IPO v EÚ a vo svete.
b.Cvičenie: Integrované pestovateľské systémy drobného a škrupinového ovocia.

13.  (dotácia 1/1)
 
a.Prednáška: Zápočet.
b.Cvičenie: Zápočet.


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: