Sylabus predmetu Z15-0109-I - Tvarovanie a rez ovocných drevín (FZKI - ZS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.Vyznam a ciele tvarovania a rezu, triedenie tvarov ovocných drevín (dotácia 2/2)
2.Autoregulačný systém a pravidlá rastu a rodivosti ovocných drevín (dotácia 2/2)
3.Spôsoby a špeciálne systémy rezu, nástroje používané pri reze (dotácia 4/6)
4.Pestovateľské tvary jednotlivých ovocných drevín, ich tvarovanie, udržiavací a zmladzovací rez (dotácia 7/14)
 
a.Pestovateľské tvary jadrovín
b.Pestovateľské tvary kôstkovín
c.Pestovateľské tvary škrupinového ovocia
d.Pestovateľské tvary drobného a menejznámeho ovocia


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: