Sylabus predmetu Z15-0100-B - Kurz rezu ovocných drevín (FZKI - LS 2019/2020)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenčina          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.
Základy rezu ovocných drevín (dotácia 4/0)
 
a.Význam rezu ovocných drevín
b.
Základné a doplnkové spôsoby rezu
c.
Náradie na rez a technika rezu

2.
Praktický rez ovocných drevín (dotácia 0/25)
 
a.
Udržiavací rez drobného ovocia
b.
Výchovný a udržiavací rez jadrovín a kôstkovín
c.
Letný rez jadrovín a kôstkovín


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: