Sylabus předmětu PHD_Z056_N - Ekologizácia v ovocinárstve a vinohradníctve (FZKI - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)

     Informačný list          Podrobný obsah predmetu          Rozvrh          ECTS sylabus          

     Slovenština          Angličtina          

Tématické celky predmetu :
1.Filozofia environmentálne ladeného poľnohospodárskeho využívania pôdy, kategorizácia prístupov ohľaduplných k životnému prostrediu uplatňovaných v záhradníctve. (dotácia 4/2)
2.História vývoja ekologického hospodárenia v ovocinárstve a vinohradníctve. (dotácia 2/0)
3.Súčasný stav environmentálne ladeného ovocinárstva a vinohradníctva na Slovensku, legislatíva a záujmové združenia. (dotácia 2/2)
4.Princípy aktuálnych kategórií environmentálne ladeného záhradníctva. (dotácia 2/2)
5.Seminárny projekt a tému z vybranej oblasti environmentálne ladeného poľnohospodárstva. (dotácia 3/7)


Poslednú zmenu urobila Ing. Helena Barošková dňa 25. 02. 2019.

Typ výstupu: